Certifikáty udělené společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO a Politika jakosti a EMS

 

Politika jakosti a EMS závodu Elektro společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO

Vedení společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO si uvědomuje, že spolehlivost a kvalita výrobků a služeb poskytovaných společností ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO v oblasti výroby transformátorů, tlumivek, cívek a speciálních vinutých dílů jsou rozhodujícími faktory pro dosažení dlouhodobé úspěšnosti a prosperity. Zároveň je třeba dbát i na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví a respektování potřeb zaměstnanců.

Politika jakosti stanovuje základní principy k dosažení výše uvedených cílů:

  • poznávat a analyzovat součastné i budoucí potřeby a očekávání naších zákazníků.
  • dbát na prvotřídní kvalitu našich výrobků a služeb, odhalovat nedostatky, přijímat opatření k jejich minimalizaci a soustavně sledovat a vyhodnocovat spokojenost zákazníků.
  • preferovat prevenci vzniku problému prostřednictvím preventivních opatření, uplatňování účinných zpětných vazeb, analýz stávajících i nežádoucích stavů a investování do nových progresivních technologií.
  • rozvíjet kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců, inspirovat zaměstnance v rozvoji jednotlivých prvků kvality a neustálému zlepšování systému řízení jakosti.
  • vytvářet vhodné pracovní prostředí, zajišťovat bezpečnost na pracovištích, seznamovat zaměstnance s výsledky a záměry společnosti a posilovat v zaměstnancích pocit sounáležitosti se společností.

V oblasti EMS jsou to pak následující principy:

  • plnit požadavky platné legislativy a orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.
  • plnit a zajišťovat požadavky RoHS, Reach a vyžadovat u obchodních partnerů.
  • usilovat o trvalé zlepšování environmentálního profilu díky neustálému prověřování a zdokonalování systému řízení zaměřeného na ochranu životního prostředí.
  • minimalizovat negativní dopady na životní prostředí prostřednictvím preventivních opatření.
  • motivovat zaměstnance a obchodní partnery k aktivnímu přístupu v oblasti ochrany životního prostředí.

Ve Znojmě dne 18. března 2016

Jiří Němec
Předseda představenstva