Skip to main content

Politika jakosti a EMS závodu Elektro společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO

Vedení společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO si uvědomuje, že spolehlivost a kvalita výrobků a služeb poskytovaných společností ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO v oblasti výroby transformátorů, tlumivek, cívek a speciálních vinutých dílů jsou rozhodujícími faktory pro dosažení dlouhodobé úspěšnosti a prosperity. Zároveň je třeba dbát i na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví a respektování potřeb zaměstnanců.

Politika jakosti stanovuje základní principy k dosažení výše uvedených cílů:

 • poznávat a analyzovat součastné i budoucí potřeby a očekávání naších zákazníků.
 • Dbát na prvotřídní kvalitu našich výrobků a služeb, odhalovat nedostatky, přijímat opatření k jejich minimalizaci a soustavně sledovat a vyhodnocovat spokojenost zákazníků.
 • Preferovat prevenci vzniku problému prostřednictvím preventivních opatření, uplatňování účinných zpětných vazeb, analýz stávajících i nežádoucích stavů a investování do nových progresivních technologií.
 • Rozvíjet kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců, inspirovat zaměstnance v rozvoji jednotlivých prvků kvality a neustálému zlepšování systému řízení kvality.
 • Vytvářet vhodné pracovní prostředí, motivovat zaměstnance, zajišťovat bezpečnost na pracovištích, dbát na zdraví zaměstnanců, seznamovat zaměstnance s výsledky a záměry společnosti a posilovat v zaměstnancích pocit sounáležitosti se společností.
 • Dbát o dobré jméno společnosti vůči veřejnosti, informovat veřejnost o činnosti společnosti.

V oblasti EMS jsou to pak následující principy:

 • plnit požadavky platné legislativy a orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Zavádět opatření a vedení zaměstnanců k optimálnímu hospodaření s energiemi.
 • Plnit a zajišťovat požadavky RoHS, Reach a vyžadovat u obchodních partnerů.
 • Usilovat o trvalé zlepšování environmentálního profilu díky neustálému prověřování a zdokonalování systému řízení zaměřeného na ochranu životního prostředí.
 • Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí prostřednictvím preventivních opatření.
 • Motivovat zaměstnance a obchodní partnery k aktivnímu přístupu v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Uplatňovat zásady ochrany životního prostředí v rámci celého životního cyklu výrobků.

Ve Znojmě dne 19. ledna 2024

Petr Hrbek
člen představenstva

Certifikáty udělené společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO a Politika jakosti a EMS

ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát systému jakosti udělený podle ČSN EN ISO 9001:2016 společnosti Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p.

Stáhnout PDF
ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát systému environmentálního managementu udělený podle ČSN EN ISO 14001:2016 společnosti Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p

Stáhnout PDF
Osvědčení o způsobilosti dodavatele ČD

Osvědčení o způsobilosti dodavatele pro České dráhy, a.s. č. 535 ve smyslu předpisu ČD V6/2

Stáhnout PDF
Certifikát č. 1210082

Certifikát pro jednofázové oddělovací transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p.

Stáhnout PDF
Certifikát č. 1210568

Certifikát na řadu transformátorů pro napájení ve zdravotnictví JUVR-MED ECO line vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p.

Stáhnout JPG
Protokol o zkoušce č. 230781-01/01

Měření akustického výkonu a tlaku transformátoru JOC U6063-0067 (230 V / 230 V, 3 150 VA, transformátor pro napájení ve zdravotnictví.

Stáhnout PDF