Jednofázové ochranné oddělovací transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely ZÁKLADNÍ ŘADA ECO- line

Katalogový list

2,5 – 10 kVA

Provedení: UP62, Pt100

Katalogové číslo: 11A-1 Kategorie: ,

Popis

Jednofázové ochranné oddělovací transformátory jsou určeny pro napájení zařízení v místnostech pro léčebné účely. Vyrábí se dle normy ČSN EN 61 558-2-15 ed. 2 s převodem napětí 230 V / 230 V, frekvencí 50 / 60 Hz, krytím IP00, svorkami IP20, třídou izolace F (155 °C), maximální dovolenou teplotou okolí 40 °C. Je možný i jiný převod napětí například 400 V / 230 V. Transformátory mají zesílenou izolaci a stínění mezi primárním a sekundárním vinutím, proud naprázdno I0 < 3 %, napětí nakrátko uk < 3 %, úbytek napětí (regulace) ∆U < 5 %, zapínací proud max. 8násobek jmenovitého proudu (špička / špička). Transformátory jsou vybavené rozpínacím tepelným čidlem UP62 (250 V / 2,5 A) nebo teplotním senzorem Pt100.

Naše řada jednofázových oddělovacích transformátorů pro napájení v místnostech pro léčebné účely je vyzkoušena a certifikována podle normy ČSN EN 61558-2-15 ed.2:12. Zkoušky a certifikaci provedl Elektrotechnický zkušební ústav v Praze.
Certifikát naleznete zde.

Základní řada s teplotním senzorem Pt100 STD-line
Typ (230 V / 230 V)
Výkon Doporučené
jištění na PRI
Parametry Hmotnost

[kg]
[VA]  η [%] uk [%] ΔP0[W] ΔP [W]
JOC U50103–0234 2 500 DII 16 A gG 97,3 2,8 33 110 38
JOC U50103–0235 3 150 DII 20 A gG 97,1 2,6 35 131 41
JOC U6078–0063 4 000 DII 25 A gG 97,3 3,0 40 158 42
JOC U6093–0064 5 000 DII 35 / 50 A gG 97,6 2,9 50 225 52
JOC U7073–0209 6 300 DII 50 A gG 97,2 3,0 60 270 61
JOC U7088–0025 8 000 DII 50 A gG 97,3 2,8 70 290 70
JOC U70103–0100 10 000 DII 63 A gG 97,3 2,5 80 320 90
Technické parametry základní řady s teplotním senzorem Pt100
Typ Rozměry
[mm]
Svorkovnice
[mm2]
A B1 C D E F
U50103 200 190 250 124 145 9×18 16
U6078 245 220 310 124 137 9×18 16
U6093 245 235 310 124 152 9×18 16
U7073 280 235 385 176 145 13×20 16
U7088 280 250 385 176 160 13×20 16
U70103 280 265 385 176 175 13×20 35

*Svorkovnice pro připojení Pt100 2,5 mm2

Jednofázové ochranné oddělovací transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

 

Transformátory je možné umístit do ocelového krytu s krytím IP23.

Kryty IP23
Typ transformátor
obj. kód krytu
Průchodky Rozměry
[mm]
Hmotnost

[kg]
A B C D E F G H I J
U50103
PLE 11111 – 0067
M20 × 1,5 300 400 392 124 362 pr. 11 100 143 325 525 12,2
U6078
PLE 11111 – 0074
M20 × 1,5 360 385 439 124 345 pr. 11 120 117 385 525 15,5
U6093
PLE 11111 – 0074
M20 ×1,5 360 400 439 124 360 pr. 11 120 132 385 525 15,9
U7073
PLE 11111 – 0058
M20 ×1,5 420 440 490 176 400 pr. 11 140 114 445 581 16,9
U7088
PLE 11111 – 0058
M20 ×1,5 420 455 490 176 415 pr. 11 140 129 445 581 17,3
U70103
PLE 11111 – 0057
M20 ×1,5 420 470 490 176 430 pr. 11 140 144 445 581 17,7

Základní řada s teplotním senzorem Pt100 ECO-line, snížené ztráty
Typ (230 V / 230 V)
Výkon Doporučené
jištění na PRI
Parametry Hmotnost

[kg]
[VA]  η [%] uk [%] ΔP0[W] ΔP [W]
JOC U6063–0068 2 500 DII 20 A gG 97,3 2,3 11 70 40
JOC U6063–0067 3 150 DII 25 A gG 97,1 2,3 14 95 40
JOC U6078–0078 4 000 DII 32 A gG 97,3 2,1 16 110 45
JOC U6093–0080 5 000 DII 40 A gG 97,6 2,0 20 125 50
JOC U7073–0226 6 300 DII 50 A gG 97,2 2,2 22 180 53
JOC U7088–0037 8 000 DII 50 A gG 97,3 2,2 25 220 67
JOC U70103–0108 10 000 DII 63 A gG 97,3 2,2 30 280 75
Technické parametry ECO-line s teplotním senzorem Pt100
Typ Rozměry
[mm]
Svorkovnice
[mm2]
A B C D E F
U6063 244 155 405 124 125 9 16
U6078 244 170 405 124 140 9 16
U6093 244 185 405 124 155 9 16
U7073 284 175 456 176 125 11 16
U7088 284 190 456 176 140 11 16
U70103 284 205 456 176 155 11 35

*Svorkovnice pro připojení Pt100 2,5 mm2

Transformátory je možné umístit do ocelového krytu s krytím IP23.

Kryty IP23 pro transformátory z řady ECO-line
Typ transformátor
obj. kód krytu
Průchodky Rozměry
[mm]
Hmotnost

[kg]
A B C D E I J V
U6063
PLE 11111 – 0105
M25 × 1,5 360 370 487 124 330 385 315 325 13,2
U6078
PLE 11111 – 0105
M25 × 1,5 360 385 487 124 345 385 330 385 13,2
U6093
PLE 11111 – 0105
M25 ×1,5 360 400 487 124 360 385 345 385 13,5
U7073
PLE 11111 – 0084
M25 ×1,5 420 440 533 176 400 445 385 445 18,0
U7088
PLE 11111 – 0084
M25 ×1,5 420 455 533 176 415 445 400 445 18,2
U70103
PLE 11111 – 0117
M32 ×1,5 420 470 533 176 430 445 415 445 18,3
Základní řada s rozpínacím tepelným čidlem UP62
Typ (230 V / 230 V)
Výkon Doporučené
jištění na PRI
Parametry Hmotnost

[kg]
[VA]  η [%] uk [%] ΔP0[W] ΔP [W]
JOC U50103–0233 2 500 DII 16 A gG 95,1 2,8 33 111 38
JOC U50103–0231 3 150 DII 20 A gG 96,1 2,6 37 130 41
JOC U6078–0048 4 000 DII 25 A gG 95,5 3,0 40 190 42
JOC U6093–0063 5 000 DII 35 / 50 A gG 95,1 3,0 50 225 52
JOC U7073–0208 6 300 DII 50 A gG 96,0 3,0 60 250 61
JOC U7088–0004 8 000 DII 50 A gG 97,0 3,0 70 290 70
JOC U70103–0100 10 000 DII 63 A gG 97,1 2,4 80 320 90
Základní řada s rozpínacím tepelným čidlem UP62
Typ Provedení Rozměry
[mm]
Svorkovnice*
[mm2]
A B1 B2 C D E F
U50103 MED-T 200 186 250 124 144 9×18 4
U6078 MED-R 245 220 310 124 137 9×18 4
U6093 MED-R 245 235 310 124 152 9×18 4
U7073 MED-R 280 225 385 176 140 13×20 4
U7088 MED-R 280 240 385 176 160 13×20 6
U70103 MED-R 280 255 385 176 170 13×20 10

*Svorkovnice pro připojení UP62 2,5 mm2

Vedení kabelů na PRI a SEC: dle normy ČSN EN 61 558 musí být dodrženy podmínky pro zesílenou nebo dvojitou izolaci (vzdálenost napříč izolací min. 1 mm, izolační pevnost 4,2 kV (u převodu 400 V / 230 V 5 kV), izolační odpor > 7 MΩ). Dále musí být dodrženy podmínky pro unikající proud. Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi svorkami vstupních a výstupních obvodů do 6 A – 6 mm, 6 A až 16 A – 10 mm, nad 16 A 14 mm. Pro propojení v rozváděči doporučujeme kabely s izolací pro napěťovou hladinu Us = 400 V a s tepelnou odolností min. 70 °C (lépe ale 90 °C, např. H05V2-K 300/500V nebo H07V2-K 450/750V). Průřezy vodičů volte dle velikosti vstupního (I1) a výstupního (I2),  minimální průřezy jsou dány dle normy ČSN EN 61 558.

Proud [A] 6 -10 10 – 16 16 – 25 25 – 32 32 – 40 40 – 64
Minimální průřez vodiče [mm2] 1 1,5 2,5 4 6 10
Montáž a údržba

Montáž a údržbu musí provádět pověřená osoba znalá s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Transformátor je konstruován pro vertikální montáž. Dodržujte vzdálenost mezi vinutími 30 mm, mezi cívkou a neživou studenou částí 20 mm. Nesvazujte kabely PRI a SEC (není pak zajištěna dvojitá izolace mezi PRI a SEC). Dodržujte povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi svorkami vstupních a výstupních obvodů. Provozujte transformátor v suchém a čistém prostředí (max. stupeň znečištění P2 – nevodivé znečištění, nebo krátkodobě vodivé znečištění způsobené kondenzací). Zajistěte přirozené proudění vzduchu. Teplota okolí – 30 °C až + 40 °C. Transformátor je bezúdržbový. V případě znečištění očistěte povrchy a chladící kanály (při vypnutém transformátoru). Použijte suchý hadr, vysavač nebo stlačený vzduch maximálně 3 bary.

Servis a revize

Zkontrolujte všechna šroubová spojení pomocí momentového klíče. Pohledem zkontrolujte povrch transformátoru, zda není někde porušena izolace. Dle platných norem musí být provedena revize izolačního stavu 1 × ročně. Změřte izolační odpor živých částí proti kostře > 7 MΩ a primární strany proti sekundární > 7 MΩ. Změřte unikající proud: výstup – PE (svorka transformátoru) max. 0,5 mA.