Skip to main content

Řešení pro pohony s frekvenčními měniči

V případě zapojení frekvenčního měniče k síti, ve které kolísá napětí a obsahuje rušení od ostatních spotřebičů, vyrábíme síťové (vstupní) tlumivky. Tyto tlumivky zlepšují ochranu proti krátkodobým síťovým přepětím, zvyšují impedanci napájecí sítě, zlepšují účiník, potlačují proudové špičky a deformaci napájecího napětí.

Pokud vedete kabel od frekvenčního měniče k motoru v blízkosti datových, měřících nebo analogových linek, může dojít vlivem vzájemné vazby k přenosu rušení do těchto datových linek. Pro minimalizaci tohoto rušení nabízíme motorové tlumivky, které zároveň sníží zatížení výstupu měniče nárazovými proudy při použití kabelů delších než 20 až 50 m.

Naše řada třífázových tlumivek k frekvenčním měničům je navržena pro soustavu 3×400 V/230 V, 50 Hz. V případě potřeby vyšší indukčnosti lze tlumivky řadit do série.

Pokud si nevyberete tlumivku přímo z naší řady, rádi navrhneme tlumivku přesně dle Vašich požadavků.

Naše tlumivky můžete nalézt v pohonech výtahů, jeřábů, lanových drah a vleků. Frekvenční měniče s našimi tlumivkami řídí pohony různých strojů jako například pily na kámen, pásového dopravníku, paletovacího automatu atd.