Hradicí členy HDO

Katalogový list

pro HDO v sítích nízkého napětí 3 × 400 V, 50 Hz

Katalogové číslo: 22A Kategorie:

Popis

Hradící LC člen je tvořen paralelním zapojením tlumivky a kondenzátoru. Prvky jsou dimenzovány tak,
aby jejich rezonanční frekvence odpovídala frekvenci, kterou má člen hradit. Úbytek napětí při
jmenovitém proudu nepřesahuje požadovanou velikost, a přitom je dosaženo potřebného hradícího
odporu. Při vřazení prvku za generátor je zajištěna požadovaná minimální impedance zdroje pro
frekvenci signálu HDO a tím je zabráněno snížení jeho úrovně.

Tlumivky vyhovují požadavkům normy ČSN EN 60 076. Maximální dovolená teplota okolí je 40 °C.
Použité izolační materiály mají třídu izolace F (155 °C). Tlumivky je nutno instalovat vertikálně, mezery
mezi tlumivkami doporučujeme alespoň 200 mm. Krytí tlumivek je IP00 a jsou určeny pro vnitřní
prostředí. Pro snížení přenosu vibrací na konstrukci, na které jsou tlumivky umístěný je možné použít
silentbloky. Tímto je dosaženo snížení hlučnosti. Pro připojení jsou určeny šrouby dle tabulky, v
pasnicích vyvedených z cívek. Jako zemnící svorka slouží svorník stahující jádro. Ztráty při jmenovitém
proudu a ztráty při jmenovitém proudu při běhu signálu HDO jsou uvedeny v tabulce. Další navýšení
ztrát můžou způsobit vyšší harmonické obsažené v napětí či proudu. Ztráty navyšují zejména vyšší
harmonické napětí o frekvencích blízkých hradící frekvenci. Hradící členy se zapojují sériově mezi
transformátor a generátor. V třífázové soustavě se hradící členy řadí do každé fáze (tři kusy). Hradící
členy pro jiné výkony nebo frekvence na vyžádání doplníme. Jinou hradící impedanci nutno
konzultovat s technickou kanceláří.

 

Typ Výkon zdroje S Jmenovitý proud IN Hradící frekvence f Úbytek napětí ± 10 % Hradící impedance Zhr Ztráty 50 Hz se započtením HDO 2%UN Připojovací šrouby Hmotnost
[kVA] [A] [Hz] [%] [Ω]min [%] [kg]
JTC U7073-0197 500 722 216,6 2 1,1 90 – 120 2 × 3 ks M12 50
JTC U7088-0010 630 909 183,3 2 0,9 125 – 160 2 × 3 ks M12 70
JTC U7088-0014 194 90 – 130 75
JTC U7088C-0008 216,6 122 – 160 68
JTC U7088-0012 283,3 122 – 165 67
JTC U70103-0087 800 1 154 183,3 2 0,7 95 – 140 2 × 3 ks M12 83
JTC U70103B-0085 216,6 110 – 160 73
JTC U8083-0057 1 000 1 443 216,6 1,8 0,6 185 – 230 2 × 4 ks M12 80
JTC U8083-0057 283,3 175 – 220 75
JTC U80140F-0068 1 250 1 804 216,6 1,8 0,5 195 – 260 2 × 4 ks M12 120
JTC U80140C-0071 283,3 135 – 200 122
JTC U80140B-0072 1 600 2 309 216,6 1,6 0,3 160 – 220 2 × 4 ks M12 130
JTC U80140-0079 283,3 170 – 220 125
JTC U80140-0073 2 000 2 887 216,6 1,8 0,28 230 – 300 2 × 4 ks M12 140
JTC U80140-0078 283,3 235 – 290 135
JTC U80140-0076* 2 500 3 608 183,3 1,8 0,25 280 – 350 2 × 6 ks M12 180
JTC U80140-0075* 216,6 270 – 340 175
JTC U80140-0077* 283,3 270 – 340 165
Typ Rozměry [mm]
A B C1 D E F H
U7073 280 175 380 176 145 13 × 20 310
U7088 280 190 380 176 160 13 × 20 325
U70103 280 205 380 176 175 13 × 20 340
U8083 316 203 430 196 157 13 × 20 343
U80140 316 260 430 196 214 13 × 20 400
U80140* 316 260 515 196 214 13 × 20 420