Skip to main content

Řešení pro energetiku

Společnost ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO nabízí pro oblast energetiky širokou škálu produktů prověřených dlouholetými zkušenostmi s jejich vývojem a výrobou. Jsme schopni navrhnout optimální řešení přesně podle vašich potřeb.

Dekompenzační tlumivky

Pro kompentaci nežádoucího kapacitního jalového výkonu vznikajícího na parazitních prvcích rozvodné soustavy nejen u fotovoltaických elektráren (například VN kabely s kovovým opláštěním nebo dlouhá vedení naprázdno) nabízíme dekompenzační tlumivky jak s hliníkovým, tak s měděným vinutím.

Použití dekompenzačních tlumivek zabraňuje dodávkám kapacitního reaktivního výkonu do distribuční soustavy, která je ze strany jejich provozovatelů vysoce penalizována. To výrazně snižuje návratnost investice do dekompenzačních tlumivek.

Naše dekompenzační tlumivky jsou vyráběny z prvotřnídních materiálů s důrazem kladeným na dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost. Nabízené tlumivky jsou opatřeny teplotními čidly s vratnými rozpínacími termokontakty, které lze zapojit do ovládacího obvodu stykače jako pojistka proti přehřátí tlumivek.

Tlumivky nabízíme standardně v rozpětí kompenzačního výkonu od 1,5 do 100 kVAr pro sítě 3×400 V, 50 Hz. Individuálně jsme schopni navrhnout tlumivky pro jiné napěti, s jiným kompenzačním výkonem nebo s jinými parametry.

Hradicí členy HDO

Pro majitele bioplynových stanic (BS) nabízíme řešení týkající se splnění požadavků provozovatele pro připojení do distribuční sítě. Jedním z požadavků je vybavení BS hradícím členem, zamezujícím rušení signálu HDO (PPDS – Pravidla provozu distribučních soustav).

Tyto hradící členy omezují vliv výrobny na úroveň signálu HDO, vzniku nepříznivých zpětných vlivů na distribuční síť a upravují impedanci sítě.

V případě nenainstalování hradicího členu vám hrozí riziko snížení výkonu vaší BS či dokonce její úplné odpojení od distribuční sítě – pokud se prokáží nepříznivé zpětné vlivy na distribuční síť, budou uplatněna dodatečná technická opatření vůči provozovateli výrobny, ustanovení § 25 odst. 4, písmeno d) položka 9) dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, nebo omezení dodávaného výkonu dle napěťových a zatěžovacích poměrů v DS.

Ve spolupráci se společností EGC-EnerGoConsult Č.B. provedeme měření a výpočet vlivu stanice na signál HDO, navrhneme hradící člen a v krátkém termínu dodáme přímo do vaší bioplynové stanice.

Naše hradící členy se vyznačují kvalitním provedením s využitím špičkových materiálů, které zaručuje dlouhodobé bezproblémové užívání našich produktů.

Poskytujeme záruku, že vyhoví příslušnému provozovateli distribuční sítě s ohledem na platné normy a legislativu.

 

Filtrační tlumivky

Tyto tlumivky předřazené před kondenzátorovou kompenzaci omezují velikost vyšších harmonických proudů, které značně snižují životnost kondenzátorů. pro ochranu kompenzačních kondenzátorů. Dále snižují velikost zapínacího a vypínacího proudu.