Skip to main content

Řešení pro rozvaděče

Pro vybavení rozvaděčů nabízíme jednofázové bezpečnostní a oddělovací transformátory o výkonu od 12 VA až do výkonu 25 000 VA.

Tyto transformátory slouží jako zdroj napájení dalších zařízení a přístrojů, upravují (snižují) vstupní napětí ze sítě na jmenovitá napětí přístrojů a oddělují části obvodu tak, aby nebyly spojeny vodiči (tzv. galvanické oddělení). Volitelně lze pomocí odboček vykompenzovat případné přepětí/podpětí napájecí sítě.

Jednofázové transformátory jsou vyráběny dle platných norem s volitelným vstupním a výstupním napětím od 1 V až do 1 000 V, frekvencí 50 / 60 Hz, krytím IP00, svorkami IP20, třídou izolace B a maximální teplotou okolí 40 °C.

Základní převody ve výkonové řadě od 12 VA do 1 000 VA máme pro Vás běžně skladem. Ostatní typy vyrábíme v krátkých dodacích lhůtách. Na základě Vašeho požadavku lze provést změny v provedení, například stínění mezi vinutími, jištění primárního nebo sekundárního vinutí, odbočky ve vinutí atd.

Pokud potřebujete napájet zařízení ve stísněných prostorech, nabízíme jednofázové transformátory s toroidním jádrem. Tyto transformátory se vyznačují malými rozměry a snadnou montáží. Toroidní transformátory se také hodí pro napájení audiotechniky z důvodu nízkého rozptylu elektromagnetického pole, nízkého proudu naprázdno a nízkých ztrát.

Kromě výše uvedených variant transformátorů jsme schopni navrhnout a zrealizovat konkrétní řešení přímo na základě Vašich požadavků.