Řešení pro zdravotnictví

V momentě, kdy jsou fyziologické funkce dočasně nebo trvale odkázány na podporu přístrojů napájených z elektrické sítě, je nezbytné zachovat maximální bezpečnost a funkčnost napájení těchto podpůrných přístrojů. Dostupnost napájení z elektrické sítě musí být garantována i v případě poruchy. ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO dodává pro napájení místností pro léčebné účely ochranné oddělovací transformátoryTransformátory slouží k napájení zdravotnických elektrických přístrojů, systémů pro podporu životních funkcí při chirurgických zákrocích a dalších přístrojů umístěných v pacientském prostředí.

Pro použití ve zdravotnických zařízeních nabízíme jednofázové transformátory s převodem napětí 230 V / 230 V o frekvenci 50 / 60 Hz a přenášeným výkonem od 1 do 10 kVA.

Tyto transformátory jsou vyráběny dle normy ČSN EN 61 558 – 2 – 15. Transformátory mají zesílenou izolaci a stínění mezi primárním a sekundárním vinutím a jsou vybavené rozpínacím tepelným čidlem. Sekundární vinutí má vyvedený střed pro připojení hlídače izolace.

Ke každému transformátoru je vydán protokol o kusové zkoušce potřebný pro revizi zařízení. Zkušební napětí dle normy od 2 do 4 kV. Transformátory je možné umístit do ocelového krytu s krytím IP23, který je pro přivedení kabelů vybaven kabelovými průchodkami.  V případě požadavku nabízíme variantu s převodem napětí 400 V / 230 V.