Skip to main content

Řešení pro zdravotnictví

V momentě, kdy jsou fyziologické funkce dočasně nebo trvale odkázány na podporu přístrojů napájených z elektrické sítě, je nezbytné zachovat maximální bezpečnost a funkčnost napájení těchto podpůrných přístrojů. Dostupnost napájení z elektrické sítě musí být garantována i v případě poruchy. ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO dodává pro napájení místností pro léčebné účely ochranné oddělovací transformátory.  Transformátory slouží k napájení zdravotnických elektrických přístrojů, systémů pro podporu životních funkcí při chirurgických zákrocích a dalších přístrojů umístěných v pacientském prostředí.

Pro použití ve zdravotnických zařízeních nabízíme jednofázové transformátory s převodem napětí 230 V / 230 V o frekvenci 50 / 60 Hz a přenášeným výkonem od 2,5 do 10 kVA.

Tyto transformátory jsou vyráběny dle normy ČSN EN 61 558 – 2 – 15 ed. 2. Transformátory mají zesílenou izolaci a stínění mezi primárním a sekundárním vinutím, sekundární vinutí má vyvedený střed pro připojení hlídače izolace. Proud naprázdno I0 < 3 %, napětí nakrátko uk < 3 %, úbytek napětí (regulace) U < 5 %, zapínací proud max. 8násobek jmenovitého proudu (špička / špička). Transformátory jsou vybavené rozpínacím tepelným čidlem UP62 (250 V / 2,5 A) nebo teplotním senzorem Pt100.

Transformátory pro napájení ve zdravotnictví řada ECO line

Rozšířili jsem výrobní řadu transformátorů pro napájení ve zdravotnictví o novou řadu ECO line. Transformátory z této řady mají nižší ztráty naprázdno a nižší celkové ztráty. Více informací poskytnou pracovníci obchodního oddělení.

Naše řada jednofázových oddělovacích transformátorů pro napájení v místnostech pro léčebné účely je vyzkoušena a certifikována podle normy ČSN EN 61558-2-15 ed.2:12. Zkoušky a certifikaci provedl Elektrotechnický zkušební ústav v Praze.
Certifikát naleznete zde.

Ke každému transformátoru je vydán protokol o kusové zkoušce potřebný pro revizi zařízení. Zkušební napětí dle normy od 2 do 4 kV. Transformátory je možné umístit do ocelového krytu s krytím IP23, který je pro přivedení kabelů vybaven kabelovými průchodkami.  V případě požadavku nabízíme variantu s převodem napětí 400 V / 230 V.